Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...

Više od šesnaest godina realizujemo brojne projekte uglavnom fokusirane na jačanje prava žena, ravnopravnost spolova, reproduktivno zdravlje, ekonomsko osnaživanje, istražavanja, prevenciji nasilja u porodici, edukacije i osnaživanja mladih koji doprinose poboljšanju društveno-ekonomskog položaja Roma/kinja u Bosni i Hercegovini. Do sada smo uspješno implementirali preko 130 projekata. 

 • "Javnost-život i predstavljanje romske žene" +

  Tip projekta:
  Izdavanje publikacije

  Cilj projekta:
  Izdavanje publikacije o životu romskih žena sa ciljem da se ne romska populacija ali i relevante institucije upoznaju sa Romkinjama uz povećanje interesovanja za romsku poroblematiku i život Roma uopće.

  Donator:
  FOD BiH

 • “Edukacioni kursevi; kurs frizera, kurs opismenjavanja i kurs kućnih radinosti” +

  Tip projekta:
  Edukacioni kursevi za Romske djevojke i žene

  Cilj projekta:
  Ekonomsko osnaživanje i neformalna edukacija Romkinja korz kurs frizera, opismenjavanja i kurs kućnih radinosti

  Donator:
  UNHCR (Mercy Corps)

 • “Kurs informatike i engleskog jezika” +

  Tip projekta:
  Edukacioni kursevi za romsku omladinu

  Cilj projekta:
  Edukacija za romsku omladinu iz oblasti informatike i engleskog jezika

  Donator:
  FOD Sorosh Bosna i Hercegovina

 • “Informisanje i rad sa ženama iz RS koje se nalaze na području općine Tuzla” +

  Tip projekta:
  Pravna pomoć

  Cilj projekta:
  Pravna i zdravstvena (teorija) pomoć Romkinjama koje su izbjeglice iz RS

  Donator:
  UNHCR ( Mercy Corps)

 • "Partnerski projekat razmjene iskustava sa romskom organizacijom “Romsko srce” Jagodnjak, Hrvatska" +

  Tip projekta:
  Razmjena iskustava

  Cilj projekta:
  Projekat se sastojao od razmjene iskustava i metoda rada što je doprinjelo boljem i kvalitetnijem radu oba udruženja.

 • “Žene Romkinje to mogu” +

  Tip projekta:
  Edukacija

  Cilj projekta:
  Edukacija mladih Romkinja, profili romskih lidera, za i protiv jednakopravnosti spolova.

  Donator:
  Vijeće Evrope

 • "Edukacioni kursevi višeg stepena informatike i engleskog jezika" +

  Tip projekta:
  Podrška

  Cilj projekta:
  Projekat je obuhvatao rad sa omladinom i ženama kroz organizovanje kurseva višeg stepena informatike i engleskog jezika.

  Donator:
  CCFD

 • "Podrška rada udruženja žena Romkinja Bolja budućnost" +

  Tip projekta:
  Podrška

  Cilj projekta:
  Projekat se sastojao od podrške rada uduženja žena Romkinja “Bolja budućnost” u realizaciji svakodnevnih aktivnosti.

  Donator:
  CCFD

 • “Planiranje porodice i zaštita od neželjene trudnoće” +

  Tip projekta:
  Edukacija

  Cilj projekta:
  Edukacija mladih Romkinja o planiranju porodice, ranom stupanju u bračnu zajednicu i nasilju u porodici

  Donator:
  CCFD

 • “Ravnopravnost spolova i nasilje u porodici” +

  Tip projekta:
  Edukacija

  Cilj projekta:
  Projekat je imao za cilj edukaciju o ravnopravnosti spolova te prezentaciju Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH. Ujedno je obuhvatao i temu nasilja u porodici.

  Donator:
  Američka ambasada Sarajevo

 • “Romi i ljudska prava” +

  Tip projekta:
  Edukacija

  Cilj projekta:
  Cilj i svrha ovog tipa edukacije jeste upoznavanje romske populacije sa osnovnim ljudskim pravima kao i o načinima i mjestima na koja mogu ostvariti svoja prava.

  Donator:
  FOD BiH

 • “Vaš glas za Vaše dobro” +

  Tip projekta:
  Edukacija

  Cilj projekta:
  Projekat se sastojao od edukativnih radionica vezani za izborni proces i izbore sa cilje povećanja učešča građana romske nacionalnosti na neposrednim izborima u BiH u Oktobru 2006 godine te lobiranje da što veći broj romskih birača/ica izađe na ove izbore.

  Donator:
  FOD BiH

 • “Istraživanje gender efekta unutar Romskih zajednica na TK” +

  Tip projekta:
  Istraživanje

  Cilj projekta:
  Utvrđivanje stvarnog stanja i gender efekta među romskom populacijomn Tuzlanskom kantonu

  Donator:
  UNDP

 • “Ravnopravnost spolova” +

  Tip projekta:
  Edukacija

  Cilj projekta:
  Edukacija romskih djevojaka i žena o važnosti njihovog polažaja sa aspekta gendera.

  Donator:
  CCFD

 • “Osnaživanje Romkinja” +

  Tip projekta:
  Edukacija, pravna pomoć

  Cilj projekta:
  Osnaživanje Romskinja sa brojnim aktivnostima koje se uključivale konstantan kontakt sa članicama i saradnju sa relevantim vladinim i drugim institucijama.

  Donator:
  Global Fund For Women

 • “Jačanje kapaciteta UŽR „Bolja budućnost” +

  Tip projekta:
  Podrška

  Cilj projekta:
  Projekat je imao za cilj jačanje kapaciteta osoblja i rada udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost” Tuzla.

  Donator:
  Care International

 • “Traffiking i njegova prevencija” +

  Tip projekta:
  Regionalna konferencija

  Cilj projekta:
  Regionalna konferencija je održana od 16 do 18.06.2006 u Banovićima.

  Donator:
  Američka ambasada, World Vision

   

 • “Reproduktivno zdravlje” +

  Tip projekta:
  Edukacija

  Cilj projekta:
  Projekat je imao za cilj informisati i upoznati Romkinje o važnosti reproduktivnog zdravlja kroz edukativne radionice.

  Donator:
  Care International

 • "Povećanje efektivne prevencije HIV-a i njege među ugroženom populacijom" +

  Tip projekta:
  Edukacija i prevencija

  Cilj projekta:
  Osigurati održivu prevenciju širenja HIV-a među romskom populacijom, najvećom i najranjivijom manjinskom grupom u Bosni i Hercegovini.

  Donator:
  Projekat je podržan od strane Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.

 • "Razmjena iskustava" +

  Tip projekta:
  Razmjena iskustava, posjete

  Cilj projekta:
  Projekat je imao za cilj razmjenu iskustava i pozitivne prakse sa romskim organizacijama iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore.

  Donator:
  CCFD

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

+387 35 298 001

Adresa

Meše Selimovića 85
Meše Selimovića 85
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo