Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Petak, 27 Juli 2018 13:13

UZR Bolja buducnost potpisala Memorandum o razumjevanju sa Opštinom Travnik i JU Centar za socijalni rad Travnik

17.07.2018 Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" Grada Tuzla je potpisalo Memorandum o razumjevanju sa Opštinom Travnik i JU Centrom za socijalni rad iz Travnika. Memorandum su ispred organizacija/institucija potpisali predsjednica UZR Bolja buducnost Tuzla, gdja. Indira Bajramovic i Načelnik Opštine Travnik Admir Hadžiemrić te ispred JU Centar za socijalni rad, direktor Bojan Domic.

Osnovni cilj potpisivanja ovog Memoranduma je formaliziranje saradnje i definisanja odnosa izmedju potpisinica u implementaciji projekta " Active Roma youth for Rights and Inclusion" koji je podrzala Evropska unija kroz šemu finansiranja EIDHR. 

Jedan od kljucnih ciljeva projekta je jačanje aktivizma mladih Roma i Romkinja i saradnje izmedju romskih predstavnika/ca i institucija na lokalnom nivou te povećanja stepena odgovornosti lokalne zajednice kroz pokretanje zajedničkih inicijativa i podršku omladinskom romskom aktivizmu. Sa ovim ciljevima CARE International Balkans (kao implementator projekta)  je u saradnji sa partnerskim organizacijama UZR bolja buducnost Tuzla i UG Otaharin iz Bijeljine pokrenuo proces edukacije i zapošljavanja 5 mladih Roma/kinja na području BiH i izgradnju njihovih znanja i vještina kako bi postali prepoznatljiv resurs u svojim lokalnim zajednicama. 

pogledano 724 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo