Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Utorak, 31 Juli 2018 10:21

STUDIJA SLUČAJA- Opravdanost anažmana romskih medijatora i medijatorki u romskim zajednicama

Romi/kinje su najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, koji ujedno predstavljaju i najugroženiju nacionalnu manjinu po svim društvenim parametrima koji se uzimaju u obzir prilikom procjenjivanja socijalnog statusa neke zajednice ili društvene grupe. Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" grada Tuzla već duži niz godina kroz projekte nastoji da poboljša kvalitet života romska populacije, sa akcentom na žene. 

Jedan od mehanizama koji se koristi u posljednje vrijeme jeste angažovanje Roma i Romkinja medijatora/ki, koji predstavljaju sponu između romske zajednice i institucija. U cilju utvrđivanja opravdanosti uvođenja ovog mehanizma kao "alata" za upostavljanje uravnoteženosti između prava i obaveza pojedinca/ke iz romske zajednice sa jedne i instituciija sa druge strane, urađena je studija slučaja koja je imala za cilj utvrditi stavove i mišljenja svih relevantnih aktera u ovom procesu. 

Istraživanje u okviru studije obuhvatilo je 50 ispitanika/ca koji su direktno ili indirektno bili ili su još uvjek involvirani u ovaj proces. Ciljana grupa ispitanika/ca sastojala se od romskih medijatora(ki angažovanih kroz projekat FAIR II, liderica iz romskih zajednica/predsjednica tri udruženja koja se bave romskom problematikom, korisnika/ca sa terena koji su koristili neku od usluga medijatora/ki te predstavnika/ca institucija iz Tuzle, Sarajeva, Prnjavora i Vukosavlja. Pored toga izvršen je uvid u pojedinačne i zajedničke izvještaje medijatora/ki nastalih tokom njihovog angažmana. U cilju dobijanja rezultata korisštene su sljedeće metode: metoda fokus grupe, intervjui, anketa te analiza sadržaja dokumentacije. 

Na osnovu dobijenih rezultata došlo se do zaključka da angažovanje romskih medijatora/ki u općoj oblasti predstavlja primjer dobre prakse koji može doprinjeti rješavanju konkretnih problema romskih zajednica u kojima su angažovani/e putem inicijativa povezivanja romske zajednice sa institucijama vlasti, pružanja direktne asistencije Romima/kinjama generalno, a ne specifično po problemu i oblasti.

Studija slučaja je urađena u sklopu regionalnog projekta "Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu II" uz podršku Austrijske razvojne agencije kroz CARE International Balkans. 

studija slučaja je dostupna na BHS jezicima ali i na engleskom jeziku i može se preuzeti na sljedeć linku: https://www.bolja-buducnost.org/index.php/bs/o-nama/dokumenti/category/3-istrazivanja?start=10 

pogledano 716 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo