Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Utorak, 30 Oktobar 2018 10:13

Prezentovan dokument Uključenost romske djece u osnovnom obrazovanju u TK

U sklopu regionalnog projekta "Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu II" koji podržava Austrijska razvoja agnecija kroz CARE International Balkans, Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" grada Tuzla je izradilo policy dokument u oblasti obrazovanja romske djece na TK. 
Siromaštvo, nedovoljna pripremljenost za polazak u školu, nepoznavanje jezika, nedovoljna motiviranost roditelja za obrazovanje djece, nefleksibilnost obrazovnog sistema prema potrebama romske djece, nedovoljna educiranost nastavnog kadra za rad sa romskom djecom – samo su neki od problema sa kojima se svakodnevno susreće romska populacija. Svi ovi problemi, ali i rješenja prezentovani su u dokumentu Uključenost romske djece u osnovnom obrazovanju u TK. U dokumentu su navedeni različiti aspekti društvenog položaja Roma, a porazni su podaci koji pokazuju da 80% romske djece živi u siromaštvu – što je jedan od glavnih razloga zašto se mali broj djece odlučuje za nastavak školovanja nakon osnovne škole.
Kompletan policy dokument je dostupan an BHS i engleskom jeziku na www.bolja-buducnost.org u sekciji dokumenti.

pogledano 670 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo