Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Ponedjeljak, 03 Decembar 2018 11:02

Započela saradnja između ženskih romskih organizacija u regionu i fondacije Kvinna till Kvinna

Švedska feministička fondacija Kvinna till Kvinna organizovala je sastanak u okviru programa “Jačanje prava žena, učešća i utjecaja na zapadnom Balkanu (2015-2020)”. Sastanku su prisustvovale predstavnice ženskih romskih organizacija iz Srbije , Makedonije i Bosne i Hercegovine. Ovaj regionalni program će koristiti zagovaranje prema EU kao svoje glavno sredstvo, s ciljem uključenja aspekta roda u proces pristupanja EU na svim nivoima.

Cilj održanog sastanka je poboljšanje kapaciteta ženskih romskih organizacija, kao i najbolja upotreba specifične ekspertize ovih organizacija za zaštitu ženskih prava i inicijativa u procesima pridruživanja EU. Ovo je bila prilika da sve učesnice sastanka nauče nešto više o samoj Evropskoj uniji, da razmjene iskustva i osmisle strategiju, kako bi se dodatno unaprijedila vidljivost i učešće ženskih  romskih organizacija u procesima pridruživanja EU u regionu Zapadnog Balkana.

Učesnice su imale priliku i da održe sastanka sa predstavnicima Švedske razvojne agencije SIDA-e i Misije OSCE-a u BiH, gdje su imale priliku da predstave neki od aktuelnih problema koje treba riješiti.

Osnovna  svrha regionalnog programa Kvinna till Kvinna je da iskoristi mogućnosti koje pruža uslovljenost procesa pristupanja EU, kako bi se postigle pozitivne promjene u pogledu rodne ravnopravnosti i ženskih prava u regionu.

Strategija je jasna: lokalne ženske organizacije prate situaciju i zagovaraju neophodne pravne i političke promjene – na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou, a sve uz pomoć i podršku Kvinna till Kvinna.

Kvinna till Kvinna je stoga uvjerena da je neophodna dalja ciljana i strateška podrška ženskim organizacijama kako bi se ojačali trenutni izazovi za prava žena na zapadnom Balkanu i konsolidovali postignuti rezultati.

Ovaj projekt se zasniva na dugogodišnjem iskustvu Kvinne till Kvinne u regionu i Strategiji Kvinna till Kvinna za zapadni Balkan 2015-2019. i fokusiran je na pokretanje procesa pridruživanja EU.

(portal-udar.net)

pogledano 700 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo