Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Srijeda, 06 Mart 2019 10:07

Moje je pravo ,a ne privilegija!

Ženska romska mreža „Uspjeh“ Bosne i Hercegovine najavljuje kampanju Mjesec dana ženskog romskog aktivizma „MOJE JE PRAVO, A NE PRIVILEGIJA“

 U svijetu se žene i dalje nalaze u diskriminirajućem položaju kada je u pitanju zapošljavanje, nedovoljno učestvuju u političkom odlučivanju i upravljanju u institucijama vlasti, a podaci relevantnih institucija pokazuju da je svaka druga žena doživjela neki oblik nasilja.

 

Bosni i Hercegovini je veliki dio ove statistike, a kada govorimo o marginaliziranim grupama žena, Romkinje su u znatno nepovoljnijem položaju u odnosu na druge. Romkinje su izložene višestrukoj diskriminaciji, po osnovu pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, na osnovu spola i na osnovu svog socijalnog porijekla ili statusa.

 Ženska romska mreža „Uspjeh“ je iz tog razloga pokrenula kampanju Mjesec dana ženskog romskog aktivizma koju realizira već osmu godinu za redom.

 Kampanja je nastala s ciljem da se kroz niz aktivnosti koje će se implementirati u ovih mjesec dana  ukaže na položaj žena s posebnim akcentom na Romkinje u BiH i važnost njihovog uključenja u javni i politički život naše zemlje.

 U periodu od 8. marta, Međunarodnog dana žena do 8. aprila, Svjetskog dana Roma 2019. godine, članice Mreže organiziraju niz aktivnosti koje obuhvataju održavanje uličnih akcija, sastanaka sa predstavnicima/cama institucija na svim nivoima te događaje u zajednicama.

 Na gradskim trgovima 08. Marta u periodu od 10-12 sati u Tuzli, Bijeljini, Visokom, Kakanju i Prnjavoru sa uličnim akcijama obilježavamo početak kampanje. Poruke koje želimo  poslati ovogodišnjom kampanjom su da Romkinje imaju pravo na život bez nasilja, pravo na političku participaciju; pravo na život bez diskriminacije i pravo na život bez siromaštva.

Kampanja se završava simbolično na Svjetski dan Roma/kinja 08.04. sa centralnim događajem uličnim performansom  press konferencijom  u Sarajevu ispred SCC.

pogledano 551 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo