Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...
Ponedjeljak, 02 Decembar 2019 12:45

Regionalno zagovaranje - Sedmica konsultacija u Briselu

Predstavnica Udruženja žena Romkinja "Bolja budućnost" grada Tuzla, Larisa Kovačević u  Novembru 2019  je prisustvovala regionalnom programu zagovaranja i konsultacijskom sastanku u Briselu. Sedmica je započela  odgovarajućom obukom i pripremama, a konzultacijski sastanci uključivali su sastanke sa  EEAS, zastupnicima/cama Europskog parlamenta, EK / DG NEAR i drugih koji imaju za cilj pridonijeti pravima žena i ravnopravnosti spolova u procesima pridruživanja EU.

Kvinna till Kvina već duži niz godina, implementira regionalni zagovarački program ka EU, koji uključuje sve zemlje Zapadnog Balkana.Cilj ovog programa obezbjediti ženskim organizacijama veću vidljivost u procesu EU integracija, snažnije učešće žena u svim relevantnim procesima, te osigurati poštovanje ženskih ljudskih prava. Ovo se svakako odnosi i na romske ženske organizacije, jer od prije dvije godine ovaj program uključuje i Romkinje.

Na ovogodišnjoj konsultacijskoj sedmici kroz učešće predstavnica ženskih romskih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Sjeverne Makedonije adresirani su problemi sa kojima se Romkinje suočavaju u različitim oblastima te su tom prilikom zagovarane i date preporuke za unaprjeđenje prava i položaja Romkinja sa posebnim akcentom na EU politiku za Rome/kinje post 2020.  

pogledano 264 puta
+387 35 298 001

Adresa

Hadži Hasan age Pašića bb
Hadži Hasan age Pašića bb
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo