Printaj ovu stranu
Četvrtak, 12 Mart 2020 08:51

Forum “Uloga žene u razvoju lokalne demokratije”

Fondacija tuzlanske zajednice organizovala je 11.3.2020.godine forum na temu „Uloga žene u razvoju lokalne demokratije“. Forum je imao cilj aktuelizirati temu rodne ravnopravnosti i ohrabriti žene za veći društveni angažman u životu zajednice i borbu za svoja prava, ali i uticati na svijest o nedovoljnoj zastupljenosti žena u procesima donošenja odluka.

Forum je održan u prostorijama Društvenog centra Kiseljak.  Panelistice su bile Indira Bajramović, predsjednica Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost, Aida Mustačević Cipurković, edukatorica i psihoterapeutkinja u UG Vive žene Tuzla, Amela Kukuruzović, pedagogica OŠ Kiseljak, Azra Beganović, članica Komisije za stambena pitanja pri Vijeću Grada Tuzla i aktivistica Kluba mladih Roma.

Jedan od zaključaka ovog Foruma je:  Borba za rodnu ravnopravnost mora krenuti od početka – od našeg rođenja kroz sve društvene sisteme u kojima učimo, odgajamo se i obrazujemo: porodicu, školu, rad, politiku – sisteme koji su izgrađeni na vrijednostima patrijarhata.

Značajan resurs u svemu jesu i organizacije civilnog društva koje sa svojim kapacitetima nude različite programe informisanja, edukacija i podrške, ali koje ne mogu i ne trebaju preuzeti odgovornost institucionalnih sistema u pružanju usluga i stvaranju pretpostavki i uslova za ravnopravnost.

pogledano 247 puta