Printaj ovu stranu
Petak, 03 Juni 2022 15:52

JAVNI POZIV za angažovanje konsultanta/ice

U okviru regionalnog projekta “Unapređenje rodne ravnopravnosti kroz process pristupanja EU” koji finansira Evropska unija i sufinansira Švedska međunarodna agencija za saradnju (SIDA). Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla kao implementacijski partner pod granta „Podrška Ženskoj romskoj mreži "Uspjeh" u zagovaranju za prava manjina u procesu EU integracija” raspisuje: JAVNI POZIV za angažovanje konsultanta/ice

Osnovni cilj zadatka je razvijanje i provođenje dvodnevne radionice za edukaciju i izgradnju kapaciteta članica ženske romske mreže „Uspjeh“ u oblasti zagovaranja. Članicama Mreže je potrebno unapređenje znanja za adekvatno korištenje dokumenata (Platforma za unapređenje prava i položaja Romkinja u BiH i Revidirane strategije zagovaranja za poboljšanje položaja Romkinja u okviru aktuelnih politika u Bosni I Hercegovini za period april 2021. – april 2023), i vještina zagovaranja kako prema državnim institucijama tako i prema predstavnicima Evropske zajednice u Bosni  i Hercegovini.

Cjelokupni tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje. 

pogledano 318 puta