Foto galerija

Video kutak

Dokumenti

Donatori

 

Dobrodošli

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” je registrovano kao lokalna, neprofitna nevladina organizacija koja je vaspitno-obrazovnog i socijalno-humanitarnog karaktera.

Pročitaj više...

Više od šesnaest godina realizujemo brojne projekte uglavnom fokusirane na jačanje prava žena, ravnopravnost spolova, reproduktivno zdravlje, ekonomsko osnaživanje, istražavanja, prevenciji nasilja u porodici, edukacije i osnaživanja mladih koji doprinose poboljšanju društveno-ekonomskog položaja Roma/kinja u Bosni i Hercegovini. Do sada smo uspješno implementirali preko 130 projekata. 

 • Prevencija i doprinos borbi protiv diskriminacije prema Romima/kinjama na Tuzlanskom kantonu +

  Tip projekta:
  Istraživanje

  Cilj projekta: 
  Ustanoviti nivo znanja o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije u romskim zajednicama na području Tuzlanskog kantona.

  Donator:
  USAID

 • Jačanje DOTS strategije u BiH, unaprjeđenje borbe plana protiv TBC uključujući MDR, TB i kontrolu infekcije +

  Tip projekta
  Prevencija, edukacija

  Cilj projekta
  Uspostavljanje jedinice kontrole TB u prostorijama udruzenja (TB Centra 2) , Jačanje DOTS strategije u BiH, unaprjeđenje borbe plana protiv TBC uključujući MDR, TB i kontrolu infekcije

  Donator
  UNDP kroz World vision 

 • Izgradnja kanalizacione mreže u romskom naselju u MZ Kiseljak +

  Tip projekta: 
  Infrastruktura

  Cilj projekta:
  Hitne intervencije -Balkanske poplave; uključivanje žena u pripravnosti i reagiranje nakon prioridnih nepogoda-izgradnja kanalizacione mreže (L=150) u mjesnoj zajednici Kiseljak , romsko naselje. 

  Donator: 
  CARE International, Balkans 

 • Podrška romskim porodicama čija su domaćinstva stradala u poplavama i klizištima +

  2014 godine katastrofalne poplave su zadesile BiH. Tom prilikom nije ostala pošteđena ni onako ugrožena i marginalizovana romska zajednica. Naše udruženje je provelo brojne humanitarne i druge asistencije poplavljenim romskim zajednicama. U saradnji sa međunarodnim organizacijama CARE INTERNATIONAL Balkans, Fondacije za osnaživanje žena BiH, World Vision ali i vlastiti sredstava smo pružili humanitarne asistencije poplavljenim romskim zajednicama na Tuzlanskom kantonu ali i šire te obuhvatili preko 800 porodica. Naša asistencija je bila u vidu prehrambenih i higijenskih paketa, paketa za bebe, stočne hrane, sitnih kućanskih aparata, namještaja i dezinfekcijiskih artikala.  

 • Ekonomsko osnaživanje žena Romkinja u sjevreno-istočnoj BiH +

  Tip projekta: 
  Edukacija, socijalno poduzetništvo

  Cilj projekta:
  Ekonomsko osnaživanje marginalizovanih žena i žena izloženih nasilju i trgovini ljudima kroz izgradnju različitih vještina i znanja te osiguranja njihove ekonomske održivosti i prticipacije što im omogućava održivost i participaciju, ostvarivanje prava, natjecanje na tržištu rada i započinjanja vlastitog biznisa u mjestima gdje žive.

  Donator: 
  CARE INTERNATIONAL Balkans

 • Prijavi se-ostvari prava po osnovu nezaposlenosti +

  Tip projekta: 
  Kampanja informiranja i podizanja svijesti 

  Cilj projekta:
  Podsticanje Roma/kinja da se prijave na evidencije na Zavodima za zapošljavanje kroz aktivnosti članica ženske romske mreže “Uspjeh”.  

  Donator: 
  Fond otvoreno društvo BiH 

   

   

 • "Javnost-život i predstavljanje romske žene" +

  Tip projekta:
  Izdavanje publikacije

  Cilj projekta:
  Izdavanje publikacije o životu romskih žena sa ciljem da se ne romska populacija ali i relevante institucije upoznaju sa Romkinjama uz povećanje interesovanja za romsku poroblematiku i život Roma uopće.

  Donator:
  FOD BiH

 • “Edukacioni kursevi; kurs frizera, kurs opismenjavanja i kurs kućnih radinosti” +

  Tip projekta:
  Edukacioni kursevi za Romske djevojke i žene

  Cilj projekta:
  Ekonomsko osnaživanje i neformalna edukacija Romkinja korz kurs frizera, opismenjavanja i kurs kućnih radinosti

  Donator:
  UNHCR (Mercy Corps)

 • “Kurs informatike i engleskog jezika” +

  Tip projekta:
  Edukacioni kursevi za romsku omladinu

  Cilj projekta:
  Edukacija za romsku omladinu iz oblasti informatike i engleskog jezika

  Donator:
  FOD Sorosh Bosna i Hercegovina

 • “Informisanje i rad sa ženama iz RS koje se nalaze na području općine Tuzla” +

  Tip projekta:
  Pravna pomoć

  Cilj projekta:
  Pravna i zdravstvena (teorija) pomoć Romkinjama koje su izbjeglice iz RS

  Donator:
  UNHCR ( Mercy Corps)

 • "Partnerski projekat razmjene iskustava sa romskom organizacijom “Romsko srce” Jagodnjak, Hrvatska" +

  Tip projekta:
  Razmjena iskustava

  Cilj projekta:
  Projekat se sastojao od razmjene iskustava i metoda rada što je doprinjelo boljem i kvalitetnijem radu oba udruženja.

 • “Žene Romkinje to mogu” +

  Tip projekta:
  Edukacija

  Cilj projekta:
  Edukacija mladih Romkinja, profili romskih lidera, za i protiv jednakopravnosti spolova.

  Donator:
  Vijeće Evrope

 • "Edukacioni kursevi višeg stepena informatike i engleskog jezika" +

  Tip projekta:
  Podrška

  Cilj projekta:
  Projekat je obuhvatao rad sa omladinom i ženama kroz organizovanje kurseva višeg stepena informatike i engleskog jezika.

  Donator:
  CCFD

 • "Podrška rada udruženja žena Romkinja Bolja budućnost" +

  Tip projekta:
  Podrška

  Cilj projekta:
  Projekat se sastojao od podrške rada uduženja žena Romkinja “Bolja budućnost” u realizaciji svakodnevnih aktivnosti.

  Donator:
  CCFD

 • “Planiranje porodice i zaštita od neželjene trudnoće” +

  Tip projekta:
  Edukacija

  Cilj projekta:
  Edukacija mladih Romkinja o planiranju porodice, ranom stupanju u bračnu zajednicu i nasilju u porodici

  Donator:
  CCFD

 • “Ravnopravnost spolova i nasilje u porodici” +

  Tip projekta:
  Edukacija

  Cilj projekta:
  Projekat je imao za cilj edukaciju o ravnopravnosti spolova te prezentaciju Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH. Ujedno je obuhvatao i temu nasilja u porodici.

  Donator:
  Američka ambasada Sarajevo

 • “Romi i ljudska prava” +

  Tip projekta:
  Edukacija

  Cilj projekta:
  Cilj i svrha ovog tipa edukacije jeste upoznavanje romske populacije sa osnovnim ljudskim pravima kao i o načinima i mjestima na koja mogu ostvariti svoja prava.

  Donator:
  FOD BiH

 • “Vaš glas za Vaše dobro” +

  Tip projekta:
  Edukacija

  Cilj projekta:
  Projekat se sastojao od edukativnih radionica vezani za izborni proces i izbore sa cilje povećanja učešča građana romske nacionalnosti na neposrednim izborima u BiH u Oktobru 2006 godine te lobiranje da što veći broj romskih birača/ica izađe na ove izbore.

  Donator:
  FOD BiH

 • “Istraživanje gender efekta unutar Romskih zajednica na TK” +

  Tip projekta:
  Istraživanje

  Cilj projekta:
  Utvrđivanje stvarnog stanja i gender efekta među romskom populacijomn Tuzlanskom kantonu

  Donator:
  UNDP

 • “Ravnopravnost spolova” +

  Tip projekta:
  Edukacija

  Cilj projekta:
  Edukacija romskih djevojaka i žena o važnosti njihovog polažaja sa aspekta gendera.

  Donator:
  CCFD

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

+387 35 298 001

Adresa

Meše Selimovića 85
Meše Selimovića 85
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak
Ponedeljak - Petak
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
Vikend
Vikendom ne radimo